Tidligere Farvandsvæsenet
Farvandsvæsenet
RSS nyheder
Større tekst
Normal tekst
Mindre tekst
Print siden
Oversigtsside
In English

Farvandsvæsenet er nedlagt. Opgaverne er fordelt på følgende ministerområder:

Erhvervs- og Vækstministeriet
(Søfartsstyrelsen)
Forsvarsministeriet Miljøministeriet
(Kort & Matrikelstyrelsen)
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
(DMI)
 • Det Statslige Lodsvæsen
 • Opgaver vedrørende afmærkning til søs og på land inklusive skibe og værksteder
 • Myndighedsopgaver vedrørende placering af eksempelvis afmærkning, havvindmøller eller broer, optimering af sejlruter og nautiske publikationer
 • Sejladsinformation i form af sejladsanalyser, advarsler, GIS og faglige publikationer
 • Udviklingsprojekter såsom Østersøstrategi, EfficienSea og e-Navigation
 • AIS og radionavigation

Links:
Søfartsstyrelsen
Aktuelle advarsler
Efterretninger for Søfarende
SejlSikkert App

 • Kystredningstjenesten
 • VTS Øresund
 • Kystudkigstjeneste
 • Forsvarets Center for Operativ Oceanografi (FCOO)

Links:
Sejladsudsigt

 •  Søopmåling

Links:
Kort & Matrikelstyrelsen

 •  Oceanografi

Links:
DMI